Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2012

hatesohard
2841 ca25 500
nailed
Reposted fromthomerth thomerth viaawaken awaken
hatesohard
6015 2f14
Reposted fromSchapur Schapur viaawaken awaken
hatesohard
0510 4a7c
hatesohard

- Ja po prostu o niczym nie chcę wiedzieć. Jeśli ma ochotę poszaleć proszę bardzo ale niech to zrobi dyskretnie. Bo inaczej mu łeb urwę.

- Ale on nie jest w stanie tego zrobić dyskretnie.  Od razu się zorientujesz, że jest coś nie tak.

- A czy to moja wina, że nie jestem ślepa?

— pokolenieikea.com
Reposted bymary-roenothingatalljustIamdoubleespressocrambiesharaqussmefirkapswrazliwaincompletalittle-thingsCuukierekolawiecryingangelduzedziecko

June 01 2012

hatesohard
2624 fec2
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaawaken awaken
hatesohard
4519 b558
Reposted fromFFFFFUUUUU FFFFFUUUUU viaawaken awaken
hatesohard
5994 3ae2
Reposted fromlittleprincess littleprincess viaawaken awaken
2960 f8f2
Reposted fromtheolicious theolicious viaawaken awaken
hatesohard
hatesohard
4246 f0fd
Reposted frommorela morela viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
hatesohard
6232 de5d
hatesohard
hatesohard
hatesohard
2902 1aa7
Reposted fromtwarze twarze viadoubleespresso doubleespresso
hatesohard
hatesohard
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
hatesohard
7566 aa88 500
Reposted frombanita banita viadoubleespresso doubleespresso
hatesohard
6984 3ddd
Reposted fromardesia ardesia viadoubleespresso doubleespresso
hatesohard
hatesohard
Reposted frommaruda maruda viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl